Drink Wholly & Stay Healthy

Allmänna villkor för e-handel

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.whollybroth.com och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Skapa Hälsa 360 AB, organisationsnummer 559290-5466 (”Wholly Broth”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Wholly Broth framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

2. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av ditt köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

3. Kostnad för frakt

Kostnad baseras på antal produkter, storlek och vikt. Priser visas i kassan innan utcheckning. Beställningar skickas i dagsläget inte utanför Sverige.

Förutom standardfrakt till ombud erbjuds ibland olika fraktalternativ beroende på leveransadress. Kostnaden för dessa beror på storleken på paketet och fraktsätt och framgår i kassan.

4. Leveranstid
4.1 Utskick

Vi strävar efter att skicka din beställning med tidigaste möjjliga utleverans.
Våra produkter tillagas regelbundet men ibland kan det dröja några dagar innan de finns klara för leverans.

4.2 Paket till ombud

Leveranstid är ofta 2-5 vardagar beroende på postort, men kan variera.

4.3 Force majeure

Wholly Broth reserverar sig för att leveranstiden kan ta längre tid vid till exempel driftfel, strejk, Force Majeure, eller förseningar i distributionsnät samt anda oförutsebara händelser som Wholly Broth ej har kontroll över.

5. Fraktsätt
5.1 Paket till ombud

Skickas normalt med DHL paket. Kunden erhåller vid leveransutskick ett spårbart kollinummer.

5.2 Hämta själv

Kunden kan välja att själv hämta upp sitt paket i Kullavik som ligger mellan Göteborg och Kungsbacka. Detta sker efter att kunden kontaktar Wholly Broth och man kommer överens om tidpunkt för upphämtning.
Adressen för upphämtning är:
Skogslyckevägen 43,
42934 Kullavik

6. Avisering
6.1 Orderbekräftelse

Efter avslutat köp erhåller kunden en orderbekräftelse via epost. Kunden ansvarar för att kontrollera att adressuppgifter och beställningens innehåll överensstämmer. Om kunden inte erhållit en orderbekräftelse inom 24 timmar efter avslutat köp ombeds kunden kontakta info@whollybroth.com

6.2 Föravisering

Kunden erhåller föravisering via epost när beställningen skickats. Denna innehåller det kollinummer som kunden kan använda för att spåra försändelsen. 

6.3 Leveransavisering

Om kunden uppger mobilnummer i kassan sker leveransavisering via SMS, i annat fall aviseras kunden via brevpost. Avisering sker så snart försändelsen är framme och redo att hämtas ut. Kunden ansvarar för att korrekt mobilnummer angivits. Om kunden inte hämtar ut sin beställning skickas en påminnelseavisering. 

7. Liggetid
7.1 Försändelsen liggetid

Paket som skickas med DHL ligger på utlämningsstället i 14 dagar. Om kunden väljer att ej hämta ut/ta emot sin beställning returneras denna till Wholly Broth. Kunden har då skyldighet att betala för de kostnader som uppkommer. Se avsnitt Outlösta försändelser nedan under punkt 9.2.

8. Betalsätt
8.1 Kort

Vi använder Stripe för säker betalning i våra webshop. Detta innebär att du kan betala med VISA, Mastercard eller AMEX.

8.2 Swish
Vi använder Swish för säker betalning i våra webshop. 
9. Kundtrygghet
9.1 Öppet köp och ångerrätt

Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan, eller vid delleveranser för samma beställning, när du tagit emot den sista varan för beställningen. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen på förpackningen inte brutits vid retur av livsmedel, kosttillskott, skönhetsprodukter, behållare avsedda för förtäring och liknande produkter. Ångerrätten gäller inte heller produkter märkta med kort datum eller utgånget datum.

9.1.1 Hur Ångerrätten nyttjas

För att utnyttja ångerrätten ska kunden meddela Wholly Broth inom tiden för ångerrätt för att erhålla returfraktsedel innan varorna skickas åter till Wholly Broth. Om kunden inte använder erhållen returfraktsedel ska kunden själv bekosta returfrakten. Varorna ska om möjligt skickas tillbaka i sin ursprungliga originalförpackning, samt i ursprungligt skick, och kopia på följesedel eller faktura skall bifogas där kunden markerar vilka varor som returneras. Du kan använda dig utav en standardblankett för ångerrätt som tagits fram av Konsumentverket och den nås här.

Om varan returneras i förändrat skick, som beror på att kunden hanterat varan i större omfattning än som kan anses vara nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Wholly Broth rätt att göra ett prisavdrag avseende den värdeminskning som det medfört på produkten, vilket minskas från summan för återbetalning till kunden. Om varor som inte omfattas av ångerrätten returneras till Wholly Broth och kunden vill få produkten åter skickad till sig debiteras kunden ursprunglig fraktkostnad för detta. Om kunden inte hör av sig om nytt utskick inom 30 dagar förverkas rätten till produkten som kasseras. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Om varorna inte ankommit till Wholly Broth 14 dagar efter meddelande om ånger, anses kunden ha accepterat köpet. Om man väljer att returnera en eller flera produkter vid kampanjköp där en produkt följt med på köpet så ska även gratisprodukten returneras tillbaka i oöppnat/ursprungsskick. Om man väljer att behålla gratisprodukten kommer vi skicka ut en faktura på produktens värde.

9.1.2 Återbetalning till kund

Wholly Broth återbetalar köpeskillingen, minskat med eventuella prisavdrag för värdeminskning enligt ovan, inom 14 dagar efter att Wholly Broth mottagit ditt meddelande om nyttjande av ångerrätten, men tidigast när varan kommit bolaget tillhanda eller kunden visat att varorna sänts åter till Wholly Broth. Återbetalning sker med samma betalsätt som kunden använt vid köpet, om inte annan överenskommelse sker med kunden.

9.2 reklamation

Reklamation skall ske inom skälig tid från den tidpunkt då skada eller fel upptäcks. Är det yttre emballaget skadat skall reklamation ske när försändelsen hämtas ut. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Kunden skall kontakta Wholly Broth innan reklamation sker (kundtjänst nås på info@whollybroth.com). Reklamationer hanteras av Wholly Broth kundtjänst. Vid godkänd reklamation står Wholly Broth för frakt och returfrakt. Om reklamationen inte godkänns debiteras kunden 129 kr för frakt åter till kund. Rätten till reklamation upphör enligt lag 3 år efter att kunden tagit emot varan eller efter det att utgångsdatum har passerats.

Om du inte skulle känna dig nöjd med vår hantering kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller EU-kommissionen för en tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

10. Köpevillkor
10.1 Allmänt

Samtliga priser anges inklusive moms. 12 % moms på livsmedel och kosttillskott, 6 % moms på böcker och 25 % övriga varor. För att handla hos Wholly Broth måste kunden vara myndig eller ha förälders godkännande för att beställa. Denna kontroll görs ej av Wholly Broth utan ansvar för att detta uppfylls ligger på kund och målsman. Kund är alltid ansvarig för att den information som lämnas i samband med beställning är korrekt. Alla produktbilder skall ses som illustrationer och Wholly Broth kan ej heller garantera att de återges exakt i fråga om utseende och beskaffenhet. Flera produkter tillverkas på färska råvaror därför kan smak variera något från gång till gång.

10.2 Outlösta försändelser

Om kunden inte hämtar ut sin beställning och den skickas åter till Wholly Broth debiteras kunden för kostnader gällande frakt, returfrakt, postförskott, expeditionsavgift samt emballage. Avgiften är f.n. 250 kr.

10.3 Nytt utskick

Om kund önskar nytt utskick på försändelse som gått i retur till Wholly Broth, debiteras kunden ursprunglig fraktkostnad. Kontakta kundtjänst för att få nytt utskick.

10.4 Ansvar vid bruk av kosttillskott

Kosttillskott säljs ej i syfte att ha någon medicinsk effekt, hela och läka skador och sjukdomar, eller att ersätta läkemedel eller en normal sund kost. Är du osäker rådfråga läkare innan användning.

10.5 Kreditupplysning

Wholly Broth har rätt att ta en kreditupplysning på kunden.

10.6 Vid misstanke om brott

Vid förbehåller oss rätten att vid misstanke om brott eller uppsåt till brott, utan att meddela er, annullera er beställning. Brott som uppfattas skada Wholly Broth kommer att polisanmälas.

10.7 Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Till vår cookiepolicy

10.8 Köp

Vid registrering av genomförd beställning, har kunden läst igenom och accepterat dessa villkor. Wholly Broth förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Kunden ansvarar själv för att uppdatera sig på gällande villkor.

11. Tvist

11.1 I händelse av Tvister
ska de i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Wholly Broth kundtjänst. 

11.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Wholly Broth kundservice, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr . Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Wholly Broth beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

11.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 10.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Köp- och leveransvillkoren uppdaterades senast: 2023-01-01

Varukorg
0
    0
    Innehåll
    Din varukorg är tomTillbaks till shoppen
    Rulla till toppen